Thursday Nov 02, 2023

Grean Deal - Episodul 40 - Poluatorul plătește!

Aplicarea principiului  „poluatorul plătește” este esențială pentru ceea ce înseamnă respectarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene. Scopul politicii de mediu este să se asigure că toți cetățenii UE trăiesc într-un mediu sănătos, că are loc o gestionare durabilă a resurselor naturale și că biodiversitatea este protejată. Emisiile de poluanți în aer, în apă și în sol, au scăzut în ultimele decenii, dar poluarea și daunele sunt în continuare importante, costurile cu refacerea naturii fiind foarte mari.

Principiul “poluatorul plătește” a fost introdus pentru prima dată în 1972, de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, prin care poluatorul trebuie să suporte cheltuielile asociate punerii în aplicare a măsurilor de prevenire și de combatere a poluării pentru a asigura faptul că mediul se află într-o stare acceptabilă. Până în prezent PPP a fost extins, în 2004, Directiva 35 a Comisiei Europene stabilind că cel care poluează are răspunderea financiară să remedieze daunele provocate naturii, iar statele membre și cetățenii UE, nu trebuie să suporte aceste costuri cu refacerea mediului.

Poluarea generează costuri semnificative pentru cetățenii UE, iar în acest moment nu există o evaluare cuprinzătoare privind costul total al poluării pentru societate. Un studiu recent efectuat pentru Comisie estima că nerespectarea cerințelor legislației UE privind protecția mediului reprezintă costuri și beneficii pierdute în valoare de aproximativ 55 de miliarde de euro pe an.

Ştefan Rancu a discutat despre acest subiect cu eurodeputatul Tudor Ciuhodaru, membru în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European, cu Marian Cioceanu, președintele Asociației Bio România, precum și cu Alin Vișan, președinte Asociația Română pentru ambalaje și mediu.

© Euranet Plus

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320